Meraup pahala dan Fadhilah dari Baqiyatus Shalihat

Baqiyatus Shalihat
Keutamaan membaca Baqiyatus Shalihat (Freepik.com - Almuhtada.org)

Almuhtada.org – Baqiyatus Shalihat merupakan kalimat kalimat yang disukai Allah karena kalimat ini mengesakan, mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan Allah SWT.

Baqiyatus Shalihat ini merupakan amalan yang ganjarannya lebih utama daripada harta dan anak-anak yang jadi perhiasan di dunia.

Allah SWT berfirman, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan di dunia tetapi amal kebajikan (al-baqiyat ash-shalihat) yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)

Al-Baqiyatush Shalihat terdiri dari kalimah:

  1. Tasbih

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illalllahu wallahu  akbar, wala haula wala quwwata illa billah.

Artinya: “Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah SWT.”

  1. Tahmid

alhamdulillahirabbil aalamiin

Artinya: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam

  1. Tahlil

Laa ilaaha illallahu

Artinya: “Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah.

  1. Takbir

Allahu Akbar

Artinya:Allah Mahabesar.

  1. Hauqalah

Lā haula wa lā quwwata illā billāh.

Artinya “Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah”.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk membaca dzikir ini setelah sholat meskipun hanya sesekali.Namun, lebih diutamakan dan dianjurkan sering membaca dan melafalkannya.

Ada banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika membaca Naqiiyatus Shaliha yaitu diantaranya adalah :

  1. Dicintai Allah SWT

Dalam hadist riwayat Muslim dijelaskan bahwa, Ucapan yang paling Allah cintai ada empat; subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Tidak mengapa engkau memulainya dengan yang mana saja. (HR. Muslim)

  1. Dicintai Rasulullah SAW
  2. Membaca hauqalah sama dengan mendapat obat bagi 99 jenis penyakit atau setidaknya memperoleh ketenangan hati.
  3. Dimintakan keampunan oleh malaikat kepada Allah SWT dan menjadi sebab dihapuskannya dosa
Baca Juga:  Pahala Luar Biasa! Ini dia Amalan-Amalan Kecil yang dapat Mengubah Hidup Anda

Tidaklah seorang di bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallahu,    alhamdulillah, dan la haula wa la quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus meskipun lebih banyak dari buih di lautan. (Hadis hasan. Riwayat Ahmad, at-Tirmidzi dan al-Hakim. Lihat Shahih al-Jami’, no. 5636)

  1. Ganjaran pahala tasbih mengisi separuh timbangan, hamdalah memenuhi timbangan dan takbir memenuhi antara langit dan bumi.

Baqiyatus Sholihah ini juga merupakan bentuk rangkaian doa kita kepada Allah guna mendekatkan diri kita lebih dekat dengan Allah.

Dengan membaca baqiyatus sholihah kita juga akan mendapat kekuatan menjalani tantangan tantangan dalam kehidupan.

Untuk itu marilah kita semua membiasakan diri membaca dzikir Baqiyatus Sholihah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Kunci mendekatkan diri kepada Allah SWT. [] Fitri Novita Sari

Editor: Mohammad Rizal Ardiansyah

Related Posts

Latest Post