Rasa

Dening:

Siti Zakiyatul Fikriyah

Gatrane wayangmu isih ngegla cetha ing jembare langit biru
Kembang sata kang mekar ing mangsa tiga
Nyekseni rasa kebrandhat tresna

Marang gagahe arga sumbing
Kang sinangga ngrembuyukake kekayon lan watu watu padhas
Aku nitip janji marang gojege manuk tilang
Kang tetekur ngoceh ing pucuking cemara

Nadyan atise hawa bisa nembus balung
Ning yen ati wis binancut ing rasa wuyung
Kira-kira larane ngluwihi jinemparing ngremuk jantung

Penulis merupakan mahasantri Pesantren Riset Al-Muhtada dan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

Baca Juga:  ISLAM DAN TERORISME

Related Posts

Latest Post