Ngenalna Budaya Lan Kampus (UNNES) Liwat Strategi Branding

Dening:

Siti Zakiyatul Fikriyah

Indonesia kuwi bangsa sing sugih kabudayan. Iki ora ana apa-apa kejaba ndelok macem-macem keragaman masyarakat Indonesia, sing kesusun saka kumpulan wong utawa klompok sing duwe ciri suku lan duwe macem-macem budaya sing duwe latar belakang etnik.  Bhinéka budaya Indonesia nduwe luwih saka 1,128 kelompok etnik ning saben wilayah lan nyebar ewonan pulo, wiwit saka Sabang tekan Merauke (Widiastutik, 2013: 10).  Diawiti saka budaya sing diduweni sukucilik  utawa gedhe, cilik menyang wilayah sing adoh, kabeh suku utawa wilayah duwe bagaian budaya dhewe.  Bhinéka budaya iki ya diarani minangka kawicaksanan lokal dening masarakat lokal, amarga budayakuwi asale saka para leluhur ning wilayahe dhewe-dhewe. Kawicaksanan lokal diwarisane para leluhur kanggo generasi sawusekarogawesebab saka tuntutan masarakat, budaya sing asale saka wilayah kuwi.

Miturut Koentjaraningrat (1997) Budaya tegesekuwi sakabehing ide lan pakaryan manungsa sing kudu dimainke kanthi sinau, barengan karo kabeh asil pikirane lan karyane (Koentjaraningrat, 1997: 3).  Budaya isa ditemoake ing ngendi wae, ning komunitas utawa ning institusi kayata sekolah utawa perguruan tinggi. Saben kampus kudu duwe kas utawa karakteristik budaya dhewe sing isa mbedakake saka siji kampus menyang liyane.  Sawijining universitas nduweni peran aktif sajrone ngenalane utawa nglestarekne budaya sing ana ning Indonesia.  Ndhukung konservasi budaya gawe upaya kanggo njaga budaya tradisional ning Indonesia.

Baca Juga:  Komik Sebagai Media Pembelajaran Anak

Universitas Negeri Semarang (Unnes) minangka salah siji lembaga kampus sing ndhukung konservasi budaya.  Kaya sing dingerteni dening Falilah (2015), kanggo nyadari eksistensi budaya, Unnes duwe UKM sing tradisional. Saengga isa dadi forum kanggo siswa sing kompeten ning lapangan utawa kepengin banget sinau lan ngrembakakake seni utawa budaya (Falilah, 2015).  UKM iki isa digunakake gawe modal kanggo siswa njaga budaya ning Indonesia.

Peranan Unnes karosiswa pancen perlu kanggo nglestarekake budaya sing ana gandhengane karo ngenalna institusi Unnes.  Liwat strategi “Branding”gawe strategi sing isa ditindakake kanggo ngenalna Unnes dadi luwih misuwur karo budaya.  Nyedhiyakne pendidikan karakter konservasi gaweconto cilik sing isa ditindakne.  Pendidikan karakter gaweperkara sing nduwe prioritas penting, pendidikan sing apik isa digunakne gaweibukutha investasi ning mangsa ngarep.  Pendidikan sing apik karo berkualitas isa nemtokake karir ning tenaga kerja supaya dadi luwih profesional.  Pendidikan karakter ning level kampus Unnessaiki penting kanggo mbiasake siswa kanthi nglestarekake budaya.

Universitas kuwikabeheakeh, gawekne saingan sing akehkaro angel gaweentuk macem-macem prestasi lan kaluwihan sing diduweni dening universitas. Mula, perlu ngetrapake strategi branding supaya luwih gampang ngenalne Unnes dhewe.  Kaping pisanan yaiku ningkatake kualitas layanan liwat sistem informasi, teknologi ngembangne kanthi cepet banget kanggo institusi pendidikan lan cocok kanggo piranti merek kampus kayata nyedhiyakne layanan canggih kabeh.  Ngapik-ngapiki kualitas layanan akademik, PMBkaro pilihan karyawan, latihan ya pelatihan, sistem gaji sing luwih canggih sing bakal nggawe Unnes luwih profesional lan mesthi menarik.

Baca Juga:  KONSEPSI DASAR HUBUNGAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON- MUSLIM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Kapindho liwat promosi, kabeh wong ngerti yen Unnes duwe program lan budaya sing apik lan ora ana ning kampus liyane. Informasi isa ditrima utawa ditindakne karo kabeh pihak, saka kampus, siswa lan alumni dhewe. Selain kuwi, sapa wae singning njaba negara isa nggawe alat promosi sing isa disorot gawe prestasi. Sing nomer telu yaiku bedane, maksudebedanekuwiUnnes kudu duwe budaya sing isa disorot kanggo mbedakne kampus liyane. Kaya conto, Unnes gawe kampus konservasi sing tegese kampus sing mesti ngekeniperhatian marang pelestarian lingkungan karo mesthi njaga eksistensi komponen lingkungan kanggo panggunaan mbesuk. Promosi ora mung ditindakne karo media internet, nanging ya ditindakne langsung ning sekolah utawa biasane diarani pameran promosi universitas.

Ingkang kaping papat kanthi nambah hubungan kanthi aktif sajrone ngatur intra karo ekstrakurikuler. Kanthi mangkono, siswa bakal nambah hubungan saka njaba kampus, isa digunakne karo para siswa kanggo ngenalna budaya Unnes supaya luwih misuwur lan menarik. Isa kerja barengning lapangan sing isa nyepetakne paseduluran antarane kampus.  Ora mung organisasi nanging ya sing isa nggayuh.  Luwih akeh siswa sing unggul bakal luwih gampang ngenalna Unnes ning mripate nasional lan internasional.  Prestasi akeh sing isa nambah hubungan ning endi wae.

Kelima, kanthi kolaborasi karo program pengajaran lan pameran ning Unnes.  Iki bakal nggawe minat dhewe kanggo nontoni kampus Unnes.  Liwat kolaborasi sing dilakoni bakal ngenalne kampus Unnes ning ngendisiswane saka macem-macem sekolah, kanthi nggayuh iki bisa luwih akeh.  Pungkasan, supaya mesthi nekani konferensi internasional, siswa lan dosen benisa ngerti babagan pembangunan Universitas liyane ning Indonesia karo ning luar negeri, sing isa digunakne gawepathokan kanggo ngembangne Unnes sisangawe cara promosi ning wilayah internasional.

Baca Juga:  REVIEW JURNAL

Daftar Pustaka

Falilah. 2015. Konservasi Budaya Untuk Mahasiswa. (Unnes Sutra). Semarang: Universitas Negeri Semarang. Diakses pada 16 Oktober 2019. http://blog.unnes.ac.id/falilah/2015/11/18/konservasi-budaya-untuk-mahasiswa-unnes-sutra/

Koentjaraningrat, 1997. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Widiastutik. 2013. Analisis Swot Keragaman Budaya Indonesia. Vol. 1 No. 1 Mei – Juni 2013. Diakses pada 16 Oktober 2019.

 

Penulis adalah Santri Pesantren Riset Al-Muhtada dan Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang

 

Related Posts

Latest Post